Archive

Archive for February, 2011

Wijziging lessenschema

February 24th, 2011 Comments off

Voor praktische redenen hebben we de planning van de lessen moeten wijzigen.

Het laatste toernooi van het jaar gaat nu door op 8 mei, in plaats van 27 maart.

De les van 3 april komt te vervallen. Die dag gaat het muziekfestifal Pepernoot door in het Cultureel Centrum. Hierdoor zijn niet afdoende lokalen beschikbaar om de lessen te organiseren.

Categories: Uncategorized Tags: