Zoals afgesproken geef ik graag een update over de planning van de lessen voor de komende maanden.

Hieronder kan je alvast een overzicht vinden van de kalender waarop er activiteiten zijn. Deze kan je ook op de website terugvinden.

Samengevat zijn dit de data:

  • 5, 12, 19 en 26 september
  • 3, 10, 17, 24 oktober
  • 21 en 28 november
  • 5 en 12 december

1. Hervatten van de activiteiten op 5 september

Zoals reeds aangekondigd hervatten we de lessen op 5 september, maar we houden het nog even zeer informeel. Dit wil zeggen dat we binnen de verschillende lesgroepen voornamelijk zullen bezig zijn met het spelen van partijen. We zijn er zeker van dat heel veel daar naar uitkijken.

Het wordt dus leuk. Te gelijkertijd zullen we ook aanwezig om specifieke vragen te antwoorden.

2. Vanaf 12 september herhalingslessen

Omdat het al zo lang geleden is lassen we een aantal herhalingslessen in voor alle stappen. Zo zijn de verschillende thema’s die reeds aan bod zijn gekomen terug opgefrist.

3. Van 3 oktober verder zetten van de lessen tot en met 28 november

Vanaf ongeveer drie oktober schatten we de lessen die afgebroken zijn geweest te hernemen. Voor veel stappen waren alle thema’s bijna afgewerkt dus ook hier is nog gelegenheid om te herhalen

4. Laatste les en mini toernooi op 28 november

Het laatste mini toernooi van het jaar gaat door op 28 november voor de stappen 1 tot 3. Meer informatie over het inschrijven volgt nog.

5. Examen op 28 november en diploma op 5 december

We sluiten dit extra lange werkingsjaar af op 12 december met de diploma’s voor iedereen die geslaagd is voor het examen op 5 december.

6. Opendeurdag op 19 december

Op 19 december houden we de opendeurdag en na een korte kerstvakantie vatten we dan het nieuwe werkingsjaar aan.

We kijken met alle lesgevers uit naar het hervatten van de lessen. Tot volgende week!!!