Ten gevolge van de nieuwe corona maatregelen van het corona overlegcomité zijn de activiteiten tot het einde van het jaar geannuleerd.

Het normale jaareinde is ons niet gegund. En dus zijn we verplicht om de resterende activiteiten van 2021 te anuleren.

Dit betekent concreet dat we de bespreking en het uitreiken van de diploma’s online zullen houden. Meer informatie voor elke stap zullen de lesgevers overmaken aan iedereen die op 28 november deelgenomen hebben aan de examens.

Ook de opendeurdag is geschrapt. Het is immer te onzeker of dit door kan gaan. Daarnaast kunnen we ook niet op de gebruikelijk manier promotie voeren.

We brengen jullie allemaal zo snel mogelijk op de hoogte over het hervatten van de activiteiten.