Zoals ondertussen bekend is gaat dit jaar het Belgisch Jeugdkampioenschap door te Brugge. Voor het eerst in zes jaar wordt niet door jeugdschaak georganiseerd.

Wie meer informatie wil over het BJK 2012 kan dit terugvinden op de site van de KBSB.

De reden waarom jeugdschaak.be dit jaar niet het voortouw neemt in de organisatie hebben we gemotiveerd aan de raad van bestuur op 2 september, waarvan de inhoud hieronder terug te vinden is.

Per email aan Chris Ghysels (voorzitter) en Marc Clevers (Jeugdleider)

Geachte Raad van Bestuur,

Zoals ondertussen duidelijk is, heeft jeugdschaak geen kandidatuur gesteld voor het organiseren van het Belgisch Jeugdkampioenschap 2012. Toch willen we bij dit schrijven ons standpunt ter zake toelichten.

Eerst en vooral werkt jeugdschaak club onafhankelijk. In praktijk kunnen we dit toernooi maar organiseren dank zij de inzet van medewerkers van vele clubs. In die zin willen we geen kandidatuur indienen dat ons in competitie plaatst met deze clubs.

Ten tweede, de organisatie van dergelijk toernooi vraag zeer veel voorbereiding en dus is een praktische uitwerking ervan pas efficiënt over een langere periode. Vandaar dat we steeds in cycli van meerdere jaren hebben gewerkt, iets wat met deze vraag voor kandidaten niet verzekerd is.

Ten derde, heeft jeugdschaak de praktische inrichting van dit toernooi uitgevoerd in opdracht voor de KBSB en niet voor eigen rekening. Hier werd overeengekomen dat winst/verlies rekening terugvloeide naar de jeugdrekening van de KBSB om zo de toekomstige organisatie van het toernooi veilig te stellen evenals nieuwe initiatieven voor de jeugd uit te werken.

Aangezien het bestuur van KBSB en een aanvraag tot kandidaturen heeft uitgeschreven gebaseerd op een andere visie, menen wij dat het indienen van een kandidatuur niet wenselijk noch opportuun was.

We hebben in de voorbije zes jaar met zeer veel inzet en enthousiasme gewerkt voor de KBSB in het welslagen van het BJK. We betreuren dan ook dat ondanks deze succesvolle manier van samenwerken door de Raad van Bestuur van KBSB niet langer werd behouden en er teruggekeerd wordt naar het systeem van voor 2006.

Jeugdschaak blijft zeer gedreven in haar activiteiten die het schaken bij de jeugd promoten. We werken dan ook met veel inzet mee aan andere initiatieven zoals Your Next Move, Go For Grandmaster en de Kasparov Chess Foundation Europe. We hopen ook toekomstige projecten met KBSB te mogen opzetten.

Hoogachtend,

Namens jeugdschaak.be

Rudi Valcke & Jan Vanhercke